سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سعیدی مهرآباد – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
محمد فتحیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت
نسیم نوروزی اصفهانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

موفقیت شرکت ها در گرو دستیابی به اهداف استراتژیک کسب و کار می باشد. فن آوری اطلاعات با فراهم نمودن امکان دسترسی به موقع مدیران به اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ تصمیمات مدیریتی شرکت ها را قادر می سازدتا با وجود تغییرات محیطی بسیار سریع در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک کسبکار گام های اساسی بدارند. بنابراین امروزه یکی از مزایای رقابتی شرکتها تعریف صحیح پروژه های نرم افزاری فن آوری اطلاعات و مدیریت موفق این پروژه ها میباشد. این امر لزوم انجام مطالعات بیشتر در زمینه مدیریت پروژه های تولید نرم افزار را روشن میسازد. در این مقاله سعی برآن بوده است تا پس از بیان مفاهیم بنیادی مربوط به مدیریت پروژه و فرایندهای مدیریت پروژه از دیدگاه استاندارد دانش مدیریت پروژه به بررسی مزایا ومحدودیت های متدولوژیهای مدیریت توسعه سیستم های نرم افزاری و مقایسه آن با فرایندهای استاندارد دانش مدیریت پروژه پرداخته شود و یک مدل پیشنهادی برای مدیریت پروژه های تولید نرم افزار تهیه و ارائه گردیده است.