سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی جنیدی – مدرس دانشگاه کارشناس مدیریت امور بازاریابی و مشتریان بانک ملت تهران
عبدالرضا بیگی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تبیین پذیرش بانکداری اینترنتی و با توسعه مدل پذیرش فناوری (TAM) و تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و اعتماد انجام گرفته است مدل پذیرش فناوریو رفتار برنامه ریزی شده از رایج ترین مدلهایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است دراین پژوهش از اعتماد به عنوان سازه ای دیگر که تاثیری بسزا در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد به منظور توسعه TPB,TAM استفاده شده است دراین پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی نمونه ای متشکل از ۳۲۵ نفر از کاربران بانکداری اینترنتی بانک ملت با استفاده از ابزارهای آماری مورد بررسی قرار گرفته اند.