سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید دولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس
غلامعلی منتظر – استادیار مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شتاب روز افزون فناوری و خصوصا فناوری اطلاعات همچنانکه که مرزهای زمان و فضا را از میان برداشته است سازمانها را در معرض انطباق با این تغییرات قرار داده است. معماری سازمانی پاسخگویی به این نیاز سازمانها و حل مسایل سیستمهای اطلاعاتی و فناوریهای اطلاعاتی در گستره وسیع سازمان است. با تغییرات پیش آمده در فضای توسعه یافته سازمانها، روشهای سنتی طارحی و پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی عدم انطباق با راهبردهای سازمان و شکست در اجرا را به همراه داشته اند. در این مقاله سعی شده است با بررسی مفهوم معماری اطلاعات سازمانی و عناصر آن، مفاهیم معماری کسب و کار، معماری اطلاعات و معماری زیر ساخت و چهارچوبهای عمده معماری سازمانی بر مبنای دو دیدگاه چهارچوب و روش شناسی مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرند. این مدل پیشنهادی از سه بعد دیدگاه، وجوه و فرایند معماری سازمانی، معماریهای اطلاعات سازمانی را مورد مطالعه قرار میدهد.