سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – استادیار، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران
ابوالحسن کلاسنگیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پیام نور ساری
سیدعلی اکبر حسین زاده اطاقسرا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

محیط بر نحوه ی تصمیم گیری استراتژیک تاثیر می گذارد. در واقع با عدم پیش بینی شرایط محیطی، تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان صورت خواهد گرفت. مدل ها و الگوهای تصمیم گیری مجموعه ای از فرضیات را برای دستیابی به نتایج منطقی در اختیار استراتژیست ها قرار می دهند. یک مدل جامع ، بر محیط خارجی و داخلی سازمان اشاره دارد و بهره گیری از هر نوع استراتژی در سازمان را فراهم می نماید. در این مجال، به منظور ارائه مدلی جامع از عوامل محیطی موثر بر فرایند تصمیم گیری استراتژیک، پس از مقدمه و تعاریف، به تشریح مدلی که چهار محیط جهانی، ملی ، اختصاصی و داخل سازمان را شامل می شود، پرداخته شد. در پایان بیان گردید که محیط جهانی و محیط ملی در کنترل سازمان نیست؛ اما محیط اختصاصی و داخلی را می توان با راهکارهای مناسب در کنترل سازمان قرار داد.