سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهر افرین نیک مهر – شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
فرداد نیکنام مقدم – شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع و پلاستیک
شهلا آقا فرج اله – شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع و پلاستیک
بابک کفاشی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی

چکیده:

ضربه گیرهای اسکله ای سری V یکی از انواع ضربه گیرهای اسکله ای مورد استفاده در صنایع دریایی میباشد که به علت ساختاری ساده از نقطه نظر ساخت و همچنین کاربردی آسان از اهمیت ویژه ای در بنادر بویژه بنادرایران برخوردار می باشد.
پخت صحیح در این قطعه لاستیکی و یا هر قطعه لاستیکی دیگر بصورت عام جهت به دست آوردن خواص لازم و بهینه مکانیکی قطعه، مصرف بهینه انرژی حرارتی، راهبردی بهینه پرس پخت زمان بندی ومدیریت بهینه تولید از جمله موارد مهم در صنعت ساخت قطعکات لاستیکی و بویژه ضربه گیرهای لاستیک می باشد.
در این مقاله ضمن بررسی ضربه گیرهای اسکله ای و شرایط و روش پخت این نوع از ضربه گیرها وسپس بدست آوردن شرایط لازم جهت مدلسازی حرارتی فرایند پخت یک نوع ضربه گیر اسکله ای سری V مدلسازی گردیده و طیف حرارت در طول مدت زمان پخت محاسبه می گردد، سپس با استفاده از مقادیر بدست آمده از طیف حرارت در قطعه، درصد پخت در نقاط مختلف محاسبه و در نهایت زمان پخت بهینه قطعه محاسبه می گردد. در این مدل سازی از المانهای مکعبی شکل توپر با سه درجه آزادی در هر گره استفاده گردیده است. مدل سازی فوق یک مدلسازی حرارتی سه بعدی و زمان مند بوده و با در نظر گرفتن ترم های زمان مند معادله حاکمه انتقال حرارت و پروش اجزاء محدود صورت می پذیرد.