سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مهرگان –
امین کامیاب مقدس –
عالیه کاظمی –

چکیده:

این مقاله با محوریت اندازه گیری اندازه گیری و ارتقاء بهره وری در بخش انرژی کشور به موضوع ارزیابی کارایی فنی پالایشگاههای نفت کشور به عنوان یکی از عمده ترین تولیدکنندگان انرژی و همچنین مصرف کنندگان آن با استفاده از داده های سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ این بخش می پردازد. مبنای ارزیابی در این تحقیقدر عملیات بوده که در قالب دو سناریو با دو دیدگاه مختلف مصرف- تولید و هزینه- درآمد یا مدلهای تحلیل پوششی داده ها، برنامه ریزی آرمانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی طراحی و ساخته می شود و ضمن رتبه بندی و محاسبه امتیاز کارایی پالایشگاههای علل ضعف و اندازه ناکارآمدی هر یک را عنوان می سازد. این تحقیق بر بهره برداری بهینه از فرآیندهای پالایشی با توجه به ظرفیت و امکانات موجود موجود با هزینه پالایشی کمتر و قابلیت تولید فرآورده هایی با ارزش افزوده بیشتر تاکید می نماید.