سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا مهرگان – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
امین کامیاب مقدس – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) دانشگاه تهران و کارشناس بر
عالیه کاظمی – دانشجوی دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) دانشگاه تهران و کارشناس مطالعا

چکیده:

این مقاله با محوریت اندازه گیری و ارتقا بهره وری در بخش انرژی کشور به موضوع ارزیابی عملکرد و اندازه گیری کارایی فنی پالایشگاه های نفت کشور به عنوان یکی از عمده ترین تولید کنندگان انرژی و همچنین مصرف کنندگان آن با استفاده از داده های سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ این بخش میپردازد. مبنای ارزیابی در این تحقیق مدلسازی با استفاده از تکنیکهای برنامه ریزی ریاضی در تحقیق در عملیات بوده که در قالب دو سناریو با دو دیدگاه مختلف مصرف – تولید و هزینه – درآمد با مدلهای تحلیل پوششی داده ها، برنامه ریزی آرمانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی طراحی و ساخته می شود و ضمن رتبه بندی و محاسبه امتیاز کارایی پالایشگاه ها علل ضعف و اندازه ناکارآمدی هر یک را عنوان می سازد. این تحقیق بر بهره برداری بهینه از فرایندهای پالایشی با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود با هزینه پالایشی کمتر و قابلیت تولید فراورده هایی با ارزش افزوده بیشتر تاکید می نماید.