سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیده پادینا بصیرت – دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:
تحول دردنیای روبه رشد و پررقایت امروزی یکی ازالزامات هرسازمان به شمار میرود مدیریت فرایند کسب و کار پیشرفته ترین نوع مدیریت است که سازمانها را به سمت بهینه سازی مستمر وجهشی به سوی بهبودی سوق میدهد مدیریت کسب و کارمجموعه فرایندهایی استکه به سازمانها کمک می کند تا کارایی کسب و کارشان بهبود داده شود دراین راستا سیستم ها و نرم افزارهایی تحت عنوان BPMS درسازمان ها مستقر میشوند دراین مقاله ۱۶شاخص مهم جهت ارزیابی نرم افزارها انتخاب شده اند پژوهش حاضر بابکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند درپردازش اطلاعات غیرخطی به بررسی میزان کارایی BPMS ها طبق شاخصهای ۱۶گانه می پردازد شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده ازداده های جمع اوری شده با دقت بالایی قادر به ارزیابی و تحلیل یک نرم افزار جامع مدیریت فرایند کسب و کار هستند بومی سازی این شاخصها برای کسب و کار درحال توسعه ی ایران چابکی و بهینه سازی صنایع را درپی خواهد داشت