سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی دلاوری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدرضا آراستی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از این مقاله، ارائه مدلی برای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی است. برای این منظور روشهای مختلف انتقال تکنولوژی شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس مدلهای ارائه شده در ادبیات برای انتخاب روش مناسب انتقال مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و محدودیت های هر مدل تشریح شده است. هر یک از این مدلها از دیدگاهی متفاوت (با در نظر گرفتن عوامل مختلفی برای تصمیم گیری) به انتخاب روش مناسب انتقال می پردازند. در این تحقیق با تلفیق و یکسان سازی عوامل مؤثر در تصمیم گیری این عوامل به پنج گروه تقسیم شده اند: میزان آشنایی شرکت با بازار و تکنولوژی مورد نظر، طبیعت تکنولوژی، نوع همکاری مطلوب میان دارنده و گیرنده تکنولوژی، مشخصات سازمان دارنده تکنولوژی (منبع تکنولوژی) و سیاست های شرکت گیرنده تکنولوژی. نهایتا با تلفیق مدلهای موجود یک مدل جامع برای انتخاب روش مناسب انتقال پیشنهاد شده است. این مدل در قالب یک جدول تصمیم گیری ارائه شده است که با توجه به وضعیت هر یک ازعوامل، روش (روشهایی ) برای انتقال تکنولوژی پیشنهاد می شود. همچنین الگوریتمی برای استفاده موثر از جدول فوق تدوین و ارائه شده است.