سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی جلیلی پور – سازمان تحقیقات وخودکفایی – ایران
مهرداد زنجیریان – موسسه سازه های فضایی – ایران

چکیده:

برای اجرای یک پروژه موفق طراحی ساختار سازمانی پروژه مناسب ، از شرایط لازم اجرای پـروژه مـی باشـد . آشـنایی بـا انـواع سازمانهای پروژه ، به شما این امکان را میدهد که با توجه به ماموریت سازمان ، نوع پروژه ، محـدویت هـای سـازمان ( سـنت ، فرهنگ و . . . ) و خلاقیت شما ، بهترین و موثرترین سازمان پروژه را برای اجرای پروژه ها انتخاب کنید . در این مقاله ابتدا به معرفی انواع ساختارهای سازماندهی پروژه می پـردازیم و معایـب و مزایـای هـر یـک از سـازمانها را بیـان می کنیم , سپس به ارائه مدلی جهت انتخاب نوع سازمان پروژه می پردازیم .