سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور صمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
مژده حبیب پور – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران
محمد طالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با گسترش و قدرت هر چه بهتر تجارت الکترونیک در بازارهای بین بنگاهی چه چیم اندازی پیش روی توزیع کنندگان صنعتی است؟ موضوع اصلی از دید توزیع کننده این است که چگونه با اثر بخشی بیشتر و بهره وری بالاتر در محیط پویای تجاری امروز رقابت کند. این مقاله مروری است بر ادبیات نقش و ارتباطات توزیع کننده و در پایان یک مدل مفهومی برای بقای توزیع کنندگان ارائه می دهد.
در واقع این مدل منابع ارزشی را که توزیع کنندگان به تولید کنندگان و مشتریان ارائه می دهند شناسایی می کند که این منابع شامل مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت عملیات و تولید، مدیریت دانش و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی می باشد. مقاله حاضر مفاهیم مدیریتی روابط توزیع کننده و منابع ارزشی را بررسی می کند که شناخت بهتری درباره چگونگی بقای توزیع کنندگان صنعتی در محیط تجاری امروز را در پی خواهد داشت.