سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

شهره مهراسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه ت
عطیه رضوان –
الناز معیر –

چکیده:

با ورود به عصر اطلاعات یا عصر مجازی شرایط جدیدی خلق شده است که بیشتر امور روزانه زندگی بشر به صورت مجازی صورت می گیرد دراین سالها پیشرفت چشمگیر در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به پیدایش گونه جدید و فزاینده ای از تیم ها و سپس سازمان ها با عنوان تیم ها ( سازمان های ) مجازی شده است تیمهای مجازی شکل جدیدی از تیم ها هستند که برای پاسخ بهتغییرات سریع و پرشتاب امروز به وجود آمده اند تصمیم گیری به عنوان مهمترین فعالیت مدیریت از اهمیت ویژه ای برخوردار است به واسطه اهمیت تصمیم گیری در تیم ها به عنوان یک فاکتور اساسی موثر در موفقیت انها، عوامل تاثیرگذار در اثربخشی این تصمیمات در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و روشهای متفاوتی برای اثربخش تر کردن تصمیم گیری تیم ها ارائه شده است. اما می توان گفت اغلب این تحقییقات با تمرکز بر تیمهای رو در رو انجام شده است لذا دراین مقاله سعی بر آن است که تا با مرور ادبیات تحقیق مدلی برای بررسی رابطه بین فاکتورهای مجازی بودن تیم ها و اثربخشی تصمیمات آنها ارائه شود.