سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حیدر میرفخرالدینی – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد
رضا جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد

چکیده:

توسعه روند ارتباطات و پیشرفتهای چشمگیر تکنولوژیکی موجب شده است تا دانش بازیگر چند چهره عصر حاضر به شمار آید. براین اساس مدیریت دانش برای بسیاری از سازمان های پیشرو، نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه محسوب می شود از آنجایی که نظام آموزش عالی عهده دار وظایف و مسئولیتهای مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی جوامع است دراین سازمان ها دانش به عنوان با اهمیت ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است لذا هریک از این موسسات آموزشی می بایست برای حفظ بقا در بازار به منظور کسب دانش تلاش مضاعف نماید از طرف دیگر کسب و کار دانش محور نیازمند رویکردی است که دارای های نامشهود سازمانی نظیر دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، رویه ها و ساختار سازمانی را دربر گیرد.