سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی نجفیان رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز تهران
حسن فلاح – استادیار، مهندسی صنایع، عضو هیات علمی دانشگاه پیانور مرکز تهران

چکیده:

در این مقاله برآنیم تا با مدلی، فعالیت های اقتصادی را از منظر توان اشتغال زایی اولویت بندی نموده و مشوق های مالیاتی را در این راستا هدایت نماییم. بدین منظور برخی از شاخص های هم دخیل د ر اولویت بندی فعالیت های اقتصادی را از نظر توان اشتغال زایی معرفی نموده، همچنین شاخص هایی برای بررسی میزان انطباق یک فعالیت اقتصادی با نیاز کشور مطرح خواهیم کرد. هدف ما حل عددی این مسئله نیست بلکه برآنیم تا به عنوان راهکاری موثر ، الگویی جهت امتیازدهی به فعالیت های اقتصادی از نظر میزان اشتغال زایی و میزان نیاز کشور به آنها را ارائه کرده و نشان دهیم که بدین ترتیب می توان فعالیت اقتصادیرا طبق امتیازشان مرتب و براساس این اصل از آنها در حوزه مالیلتی حمایت کنیم. این مقاله می تواند مبنای علمی موثری جهت تدوین مجدد قوانین پراکنده موجود در کشور به منظور ساماندهی مشوق های مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی اشتغال زا بر اساس نیاز کشور به آن فعالیت باشد.