سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیمحمد کیمیاگری – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی صنایع
سیاوش واحدی – فوق لیسانس مدیریت صنایع و مدیر برق ناحیه ۲ بندر عباس – شرکت برق منطقه ای

چکیده:

یکی از اهداف مهم صنعت برق، استفاده بهینه از انرژی الکتریکی تولید شده می باشد، خصوصا اینکه این انرژی منوط به سرمایه گذاری کلان بوده و در دراز مدت میسر می شود. اعمال مدیریت مصرف صحیح و اصولی در این بخش از انرژی علاوه بر کمک اقتصادی بسیار بالا به کشور، تامین برق مطمئن و پایدار مشترکین را نیز فراهم می سازد.
با توجه به اهمیت موضوع به منظور حصول و دستیابی به اهداف فوق، عنوان مقاله پیرامون این مهم می باشد. فرایند مهم در اعمال مدیریت مصرف در شبکه های برق مستلزم شناخت وضعیت موجود الگوی مصرف، انجام برنامه ریزی و اعمال کنترل برای بهینه سازی مصرف بوده که این فرایند منجر به پیک زدائی و بهبود ضریب بار شبکه خواهد شد.
در این مقاله ضمن ارائه مدلی جهت شناسایی فاکتورهای موثر بر پیک مصرف انرژی در شبکه برق استان هرمزگان، چگونگی بکارگیری آن جهت کنترل، برنامه ریزی و کاهش پیک تشریح می گردد.
الگوریتم تدوین مدل به گونه ای است که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی، رابطه مصرف با پیک در حالت کلی و به تفکیک هر تعرفه مشخص شده و سپس با بکارگیری مدل رگرسیونی و انجام ازمون فرض، تاثیر هر یک از تعرفه ها در تشکیل پیک بار تعیین و نتیجتا مهمترین تعرفه های تاثیرگذار بر تشکیل قله مصرف که تعرفه های خانگی و صنعتی می باشند، شناسایی می گردند.
پس از این مرحله با استفاده از نظر سنجی و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP ، ضمن مشخصکردن اجزا تشکیل دهنده تعرفه های اثر گذار نیز شناسایی شده و سپس این فاتورها به دو حالت قابل کنترل و غیر قابل کنترل تقسیم بندی گردیده و فاکتورهای قابل کنترل در سه پریود زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بررسی شده و چگونگی برنامه ریزی و طرق بهبود آنها مطرح گردیده است.