سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا عبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان – گروه مهندسی کامپیوتر
جواد جبار زاده – دانشگاه جامع امام حسین (ع) – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در عصر اطلاعات و ارتباطات و وابستگی محیط کاری به ان ، ارتباط نزدیک کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها و بهبود عملکرد ها و نیز دستیابی بهتر و سریعتر به اهداف سازمانی در همه ی سازمانها مشهود بوده است. بنابراین طرح پویای جامع فناوری اطلاعات ، منابع فناوری اطلاعات سازمان مانند زیر ساختها ، منابع و سیستم های اطلاعاتی ، منابع انسانی و …. را در جهت حمایت و پیشبرد اهداف بلند مدت و ماموریت ها و اهداف کوتاه مدت سازمان هماهنگ می کند. حاکمیت فناوری اطلاعات به عنوان چهارچوبی برای پیاده سازی سیاست ها ، فرآیند های کسب و کار و کنترل های داخلی برای پشتیبانی موثر همه خدمات گروه های IT می باشد. COBIT چارچوب جامعی را برای پیاده سازی حاکمیت IT با حسابرسی بسیار قویو کنترل های چشم انداز ارائه میدهد. اما با توجه به مشکلات و معایبی دارد سعی بر رفع کمبود های آن بوده و تلاشهایی در این زمینه انجام گرفته است. در این مقاله پس از آشنایی با یکی از چارچوب های حاکمیت فناوری اطلاعات به نام COBIT بعضی از مراحل و موانع موجود در آن بیان شده و روشی جدید بهینه و بسیار کاربردی با استفاده از COBIT ‌و استاندارد PMBOKبرای پیاده سازی و استفاده از حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمانها ارائه می شود.