سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد شایان نژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

چکیده:

یکی از مسائل مهم در مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری ، مسئله نشت و راندمان انتقال کانالها می باشد. در طراحی و ساخت کانالهای آبیاری باید سعی شود میزان نشت حداقل شود. بهرجهت روشهای متعددی برای محاسبه میزان نشت ارائه شده است. بعضی از روشها، عددی هستند که پیچیدگی خاص خود را دارند و بعضی روشها تجربی می باشد. با توجه به اینکه ماهیت جریان در کانالها همراه با نشت از جداره ها، یک جریان متغیر مکانی است، در این تحقیق از معادله دینامیکی حاکم بر این جریان استفاده و با معادله چهر و سوآمی ترکیب شده است. معادله دیفرانسیلی نهائی به روش تفاضلهای محدود حل و مقادیر عمق و دبی جریان در مقاطع مختلف از یک کانال بدست می آید. از تفاضل دبی بین دو مقطع ، میزان دبی نشت قابل محاسبه می باشد. اطلاعات مورد نیاز برای این روش عبارتست از: دبی و عمق جریان در یک مقطع کنترل در پائین دست کانال، هدایت هیدرولیکی بستر کانال، مشخصات هندسی کانال و فاصله سطح ایستائی تا کف کانال. از این مدل مینوان برای محاسبه راندمان انتقال نیز استفاده نمود.