سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد فرهمند – کارشناس ارشد بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا سعیدی – دکترا بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی محمدی مهر – دانشجوی دکترا بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

لزوم حضور پارامتر اثر طول در تئوری گرادیان کرنش، برای تغییر شکل پلاستیک سازه های در ابعاد میکرومتر با ساختار نانومتری با آزمایشات مختلف به اثبات رسیده است. در این مقاله رابطه ای بر اساس مکانیک نابجایی ها و پلاستیسیته تغییر شکل های بزرگ ارائه می شود که در آن پارامتر اثر طول به صورت ضمنی در معادلات ظاهر شده است. بر این اساس رابطه ای برای طراحی استوانه تحت پیچش با تغییر شکل پلاستیک و در ابعاد میکرومتر ارائه شده و نتایج حاصل با نتایج تجربی مقایسه شده است.