سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس مولویی داریانی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران ) تهر
حسن رستگار – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران ) تهر
علی اصغر قدیمی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران ) تهر

چکیده:

در این مقاله مدلسازی و شبیه سازی پیل سوختی الکترولیت پلیمری انجام شده است . در این مدل اثر هر یک از عوامل دینامیکی لایه دوگانه بار، لوله های تغذیه کننده سوخت و هوا به پیل سوختی و واحد پردازنده سوخت با در نظر گرفتن اثر تغییرات دمای پیل سوختی در پارامترهای مدل انجام شده است . پارامترهای مدل پیل سوختی به دما وابسته می باشند، بنابراین برای افزایش دقت مدل بایستی تغییرات دمای پیل سوختی از لحظه راه اندازی تا بار کامل در نظر گرفته شود . در این مقاله توسط شبیه سازی این واحدها , اثر هر یک از آنها در مدل ارائه شده نشان داده شده است . همچنین با شبیه سازی پیل سوختی در دو حالت دما ثابت و دما متغیر اثر در نظر گرفتن دما بررسی شده است . نتایج شبیه سازی با استفاده ازSimulink/Matlab مشخص می کند که برای پیل سوختینمونه ۵ کیلوواتی، برای زمانهای بزرگتر از ۶۰ ثانیه و یا شرایط اولیه باری با توان مصرفی کمتر از توان نامی پیل، مدلسازی دما در افزایش دقت مدل تأثیر قابل ملاحظه ای خواهد داشت