سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی بیات – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرید خوش الحان – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله ترکیب و چگونگی رابطه بین مدیریت ریسک زنجیره تامین و تدوین استراتژی برای کاهش ریسک سازمان مورد نظر قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا مفهوم مدیریت ریسک زنجیره تامین به تفصیل تشریح و سپس تعامل بین مدیریت ریسک زنجیره تامین و مدیریت استراتژیک بیان و در آخر مدلی مفهومی ارائه می شود که طی یک فرایند منطقی میتواند به تدوین استراتژی کاهش ریسک منجر شود.