سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
زهرا محمدزاده – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:
هدف از استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، اجرای رویکردی نوینی است که با رعایت الزامات آن،می توان خطرات و صدماتی را که در اثر فعالیت انواع نیروگاه ها، متوجه محیط زیست و کارکنان می شود، پیشگیری و کنترلنمود و یا از شدت پیامدهای آن کاست. این سیستم یکپارچه مدیران را برای بهبود عملکرد سازمان، کاهش هزینه های انسانی،تجهیزاتی، اجتماعی و محیط زیستی کمک خواهد نمود. اجرای الزامات این سیستم در کلیه ی طرح ها و پروژه های نیروگاهیاز اهمیت ویژه ای برخورداراست چرا که مبنایی است برای شناسایی نقاط قوت، ضعف و بهبود عملکرد در بخش بهداشت وسلامت نیروی کار، کاهش حوادث و ارتقأ ایمنی و کاهش اثرات مخرب فرآیند نیرو گاهی بر محیط زیست . در این مقاله بامروریافته و تحقیقات پیشین و بیان ضرورت پیاده سازی این سیستم به ارائه خلاصه ای از مخاطرات در نیروگاه ها پرداخته شدهاست. همچنین با بیان چرخه سیستم (HSE)، مدل کاربردی اجرای این الزامات در نیروگاه پیشنهاد شده است.