سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی علومی بایگی – دفتر بازار برق شرکت برق منطقه ای خراسان با حمایت واحد تحقیقات شرکت توزی
رضا عفت نژاد – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمیدرضا نی ساز – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
مازیار میرحسینی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده:

برای بررسی تاثیر کنتورهای چند تعرفه بر پیک سایی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی نیازمند مدل کاملی می باشیم که متاسفانه چنین مدلی در مورد کشور ما وجود ندارد. هدف ازارائه این مقاله ارائه مدلی کامل و کاربردی برای بررسی تاثیر کنتورهای چند تعرفه بر پیک سایی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی است، برای این منظور در این مقاله عوامل مختلف تاثیر گذار بر مصرف انرژی الکتریکی معرفی شده و در این مدل مورد استفاده قرار گرفته اند. مدل ارائه شده در این مقاله یک مدل جدید و ابتکاری بوده که شامل پارامترهای مصرف انرژی الکتریکی مشترکین، سطح آگاهی عمومی و قیمت برق در ساعت مختلف شبانه روز است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که کنتورهای چند تعرفه باعث ۲۵ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی هر مشترک و درصورت تعویض کامل کنتورهای یک تعرفه با چند تعرفه کشور ۴۵ درصد پیک سایی خواهد شد.