سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

علیرضا علی احمدی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سید اصغر ابن الرسول – استادیار دانشگاه مالک اشتر و استاد مدعو دانشگاه علم و صنعت ایران
ضیاالدین آخوندهای خافی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران- کارشناس مسئول بر
حمید رضا نورعلیزاده – مشاور برنامه ریزی گروه بهمن

چکیده:

با توجه به رقابتی شدن صنعت خودرو سازی در کشور و کاهش حمایت های همه جانبه دولت از صنعت خودرو و نگاه بنگاههای خودروسازی کشور به محیط بیرون،لزوم داشتن برنامه ایی جامع و استراتژیک در جهت بهره گیری از فرصتها کاملا ضروری می باشد. در این مطالعه سعی شده با مقایسه مکاتب متداول در جهت گیری استراتژیک، بستر هر یک تشریح گردد وبا توجه به ویژگی های اقتصاد شبکه ای،نقاط تفوق مدل هکس برالگوی مرسوم پورتر بیان شود. این رویکرد با استفاده از مفاهیم بهترین محصول،راه حل جامع برای مشتری و ایجاد همبستگی متقابل و همچنین با ترکیب جهت استراتژیک با شایستگی های محوری توانسته است به عمق و انطباقی دقیق تر در مقایسه با الگوی پرتر در تدوین جهت گیری ها دست یابد.
در بخش دوم تحقیق با استفاده از مطالعه موردی مرکز بهمن موتور به تدوین جهت گیری استراتژیک برای محصولات مرکز بهمن موتور با استفاده از الگوی هکس پرداخته شده است.