سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر میربد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری دانشکده فنی دانشگاه فردوسی م
ماشاا… سعیدیان – استاد گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

معضلات و مشکلاتی که امروزه در زمینه حمل و نقل و خصوصا ترافیک متراکم شهری بوجود آمده ، نتیجه گسترش ناهماهنگ، میان رشد بالای تقاضای سفر از یک طرف وتوسعه کمتر تسهیلات مورد نیاز حمل ونقل از طرف دیگر است. بنابراین مدیریت بهینه منابع یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود. گرفتاری همیشه نبود راه های مناسب و فقدان امکانات حمل و نقلی نبوده بلکه گاها هزینه های بالاو کارایی پایین به همان اندازه مشکل آفرین است. مشکلات بهره برداری ناصحیح علاوه بر آثار اقتصادی، آثار سیاسی و اجتماعی بیشماری رابوجود می آورد. بهره برداری بهینه از شبکه راهها خصوصا راه های درون شهری موجب افزایش فرصت های اقتصادی وتفریحی شهروندان شده و تاثیرات شگرفی دراقتصاد کلان کشورهای درحال توسعه باقی می گذارد. در این پژوهش مدلی به نام مدل ارزش راهها ارائه شده که به کمک آن توانایی انجام مقایسات بین خیابان های شهری بوجود آمده و در نتیجه راه بر انجام اقداماتمدیریتی مانند تشخیص نقاط ضعف وقوت در شبکه خیابان های شهری و در نتیجه انجام اقدامات مناسب جهت بهبود شرایط، توزیع بهینه جریان ترافیکی در شبکه، تخصیص بهینه منابع بین روش های مختلف حمل و نقلی اعم از هوایی، ریلی و جاده ای ومسیریابی بهینه در شبکه راه ها، هموار می گردد. معیارهای زیادی در ساخت مدل در نظر گرفته شده است به دلیل وجودمعیارهای کیفی در مدل ارزش از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تعیین وزن معیارهای کیفی استفاده شده و معیارهای کمی با توجه به تحقیقات مناسب به ارزش پولی تبدیل شده اند.