سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

مهندس حسین غفاری توران – کارشناس ارشد مهندسی صنایع مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی و مهندسی د
دکتر مهدی غضنفری – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تامین کنندگان می توانند تاثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد شرکت ها در مقوله های قیمت، کیفیت، تکنولوژی و تحویل داشته باشند. در دهه های اخیر، رویکرد جدید و مهمی که در لجستیک و مدیریت زنجیره تامین مطرح شده است، تقویت و گسترش ارتباطات با تامین کنندگان سازمان در قالب سیستم مدیریت روابط تامین نندگان (SRM) است، که توجه آن به کل زنجیره تامین از تهیه مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی معطوف شده است، بطوری که بتواند امکان افزایش رضایت مشتری و کاهش هزینه ها را فراهم آورد. بطور کلی مدیریت روابط تامین کننده بدنبال ارائه چارچوب های مناسب برای ارزیابی مستمر، توسعه عملکرد و انتخاب تامین کنندگان مناسب می باشد. ارائه مدل های کمی جهت انتخاب تامین کننده در فرایند ارتباط خریدار- تامین کننده از موضوعات اصلی در سیستم SRM می باشد. با توجه به اهمیت نقش تامین کنندگان در دستیابی به اهداف زنجیره تامین، در این پژوهش ضمن بیان نقش و جایگاه سیستم SRM در لجستیک و زنجیره تامین، مزایای بکارگیری آن در سازمان های لجستیکی را بررسی می نماییم. با توجه به این که مساله ارزیابی، انتخاب و تخصیص سفارشات به تامین کنندگان از مهمترین فعالیت ها در سیستم مدیریت روابط تامین کنندگان می باشد، در ادامه یک مدل چند معیاره جهت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان برتر در یک واحد نمونه لجستیک ارائه نموده و سپس جهت تخصیص سفارشات به تامین کنندگان منتخب از یک مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه استفاده نموده ایم.