سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

روح ا… سهرابی – دانشجوی دوره دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی
داود هادی فر – عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار –

چکیده:

در سالهای اخیر بحث جهانی شدن بر همه حیطه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاثیر جدی گذارده است. کمتر کشوری را می توان یافت که به گونه ای به دنبال انتفاع از این فرایند رو به رشد نباشد. از این منظر امروزه دیگر، کشورها و دولتها نمی توانند نسبت به جاگیاه خویش در بین سایر کشورها بی تفاوت باشند، چرا که فناوری اطلاعات و ارتباطات وضعیت کشورهای مختلف جهان را چونان آیینه ای نمایان می سازد. در این میان ارزیابی و مقایسه تطبیقی کشور با دیگر کشورها وظیفه هر حکومت می باشد. در مقاله حاضر پس از بررسی مفهوم ارزیابی تطبیقی، اهمیت و ضرورت استفاده از چنین رویکردی در ارزیابی سطح کشور و سازمان به ارائه تجربیات کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی در مورد سنجش و ارزیابی کشورها پرداخته خواهد شد.در ادامه محورهای کلی شامل اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی ، سیاسی و زیر ساختی و شاخصهای مرتبط با هر محور که بر اساس روش دلفی با نظر تعدادی از نخبگان و مدیران ارشد اجرایی کشور، برگزیده شده است، ارائه می شود. در پایان مدل ارزیابی بین المللی ایران برای اعمال در سطوح کلان و بخشی ارائه شده است.