سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عاطفه قوامی فر – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات،وزارت
لیلا بیگ – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات،وزارت

چکیده:

با ورود به عصر دانایی محوری، مفهوم شهر دانش بنیان و مزایایی که این شهر ها برای جوامع در سطح ملی و فراملی به دنبال دارند بسیار حائز اهمیت گردیده است. در سالهای اخیر، تحقیقاتی در زمینه اهمیت مدیریت دانش در جوامع بشری انجام پذیرفته است. در برخی از این تحقیقات،توسعه مبتنی بر دانش در سطح جوامع کاملا مرتبط با اصول و اقدامات مدیریت دانش معرفی شده و بدین ترتیب واژه شهرهای دانش بنیان ظهور یافته است.با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به اینکه تحقیقات این حوزه در دوران طفولیت خود بسر می برد،در این مقاله سعی بر آن است که از یک سو مفهوم شهر دانش بنیان و مزایا و الزامات آن به روشی جامع و منسجم توصیف گردد و از سوی دیگر در راستای توسعه استراتژیهای مرتبط با نیل به این نوین شهر ها متدلوژی ییپارچه ای ارائه شود.در پایان، مبتنی بر متدولوژی مذکور مدلی به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری سیاست گذاران این حوزه تشریح خواهد گردید.