سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد فتحیان –
سمیرا ملک محمدی –

چکیده:

امروزه با ورود به عصر اطلاعات الگوی کسب و کار شرکت ها در حال تغییر است . بیشتر این تغییرات ، دارای روند مشخصی نیستند، ولی نتیجه نیروهای متلاطم عظیمی هستند که اثرات مداو می روی اقتصادجهان می گذارن د. افزایش جهان ی شدن بازارها ، توسعه سریع در تکنولوژی اطلاعات و شبکه های رایانه ای ، افزایش اهمیت خدمات در اقتصاد و ت غییر در سلیقه ها، مطالبات و خواسته ها ی مشتری ، نمونه این نیروها به شمار می رود . تمام این تغییرات در تجارت به طور همزمان و به سرعت رخ می دهند و موجب شده است که سازمانها در فرآیندها ی درونی خود تجدید نظر کنند تا بتوانند روشهایی موثر ر ا برا ی صرفه جویی در مخارج خود پیدا کنند. در این مقاله ابتدا به بررسی نقش خرید در زنجیر ه تامین و شیوه سنتی تهیه و تامین مواد( تدارکات) پرداخته شده است . سپس تاثیرفن آوری اطلاعات و به خصوص تجارت الکترونیک بر صرفه جویی زمان و هزینه در روند تدارکا ت و مدل های مرتبط بیان شده و در پایان با توجه به مطالب فوق الذکر مدلی به منظور تهیه و تامین مواد به روش الکترونیکی در یک سازمان که از آن به عنوان تدارکات الکترونیکی یاد می شود، ارائه می گردد.