سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه دهقان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
امیرمسعود رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

رشد سریع وب در سالهای اخیر، دسته بندی اطلاعات صفحات وب توسط موتورهای جستجو را امری ضروری ساخته است.دسته بندی اتوماتیک صفحات وب با اطلاعات متنی، اطلاعات ساختاری و اطلاعات ابر اتصالهای صفحات وب سر و کار دارد که تمرکزتحقیقات روی دسته بندی اتوماتیک اطلاعات متنی وب یعنی دستهبندی بر اساس محتوای متن است. مشکل اصلی در دسته بندی صفحات وب بر اساس محتوا، چگونگی مواجه با ابعاد بالای فضای ویژگی است. براساس تحلیلهای انجام گرفته شبکه عصبیCMAC درمسائلی با ابعاد بزرگ، دارای یادگیری سریعتری است. در این مقاله یک مدل جدید شبکه عصبیCMACبرای استفاده در دس ته بندی صفحات وب پیشنهاد شده است که نتایج نشان میدهد الگوریتم پیشنهادی در دسته بندی صفحات وب، کارایی بهتری نسبت به الگوریتمهای دیگر، دارد.