سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی آخوندی – کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایاز قربانی – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس محمدی – دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از نتایج اندازه گیریهای سایت Spino d’Adda ایتالیا و روشهای رگرسیون و برازش منحنی وتئوری تاتارسکی، یک مدل جامع برای پیشگویی واریانس سینتیلیشن در لینکهای ماهواره ای – زمینی، برای محدوده فرکانسی GHz 27-50 و زاویه ارتفاع بین ۵ تا ۹۰ درجه ارائه می شود . علاوه برآن، برای بررسی صحت پیشگویی مدل، آن را با اندازه گیری های دیگر و سایر مدلهای کنونی مقایسه کرده ایم