سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زکیه محمدی – کارشناسی زمین شناسی
کاظم رنگزن – دکتری دورسنجی کاربردی
فرشاد علیجانی – کارشناسی ارشد آبشناسی

چکیده:

دراین تحقیق مدلی جدید با هشت لایه اطلاعاتی موثر بر هیدروژئولوژی کارست جهت اکتشاف نواحی با پتانسیل بالای آب زیرزمینی در تاقدیس گورپی، شمال خوزستان طراحی شده و با داده های چاههای اکتشافی مورد واسنجی قرار گرفته است. مدل مذکور با توجه به نمایه های تاثیر گذار در آن DEFFLOGIC نامیده شده است. در مدل مذکور پارامترهای فاصله از محل تخلیه، اختلاف ارتفاع با محل های تخلیه، تراکم برخورد شکستگی ها، تراکم طول شکستگی، شیب توپوگرافی، فاصله از شکستگی ها، فاصله از محل برخورد شکستگی ها، و لیتولوژی با تلفیق فنون سنجش از دور و GIS مورد تحلیل واقع شده است.