سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امین عمید – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، گروه مهندسی صنای
امین عدالت پور – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی دفتر فناوری اطلاعات و ارتب

چکیده:

در دنیای امروز سازمانها برای انجام ماموریتهای اداری وتجاری خود نیاز مبرم به استفاده از س یستم های فناوری اطلاعات دارند. بر این اساس جهت خلق این سیستمها ،آسان سازی و شتاب بخشی به بهبود عملکرد برنامه ریزی ،طراحی، اجرا و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات بر مبنای اهد اف پروژه ها، تحقق اهداف پروژه ها و در چارچوب هزینه ، زمان و کیفیت بهینه ، از مهمترین اولویتهای سازمانها می باشد. برای اینکه بتوان نقاط ضعف و قوت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات سازمان را استخراج کرد باید بتوان ابتدا سطح بلوغ این فرایند را ارزیابی و سپس جهت ارتقا به سطوح بالاتر برنامه ریزی نمود .به همین منظور باید بدنبال روشها و چارچوبهای استانداردی بود تا به شکل صحیح وضعیت مدیریت این نوع پروژه ها را مورد ارزیابی قرار دهد . در این راستا ، ارائه یک روش برای ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات ، بر مبنای چارچوب های علمی پذیرفته شده جهانی ضروری بوده که در دو سطح کلان و جزء ، سطح رشد یافتگی را ارزیابی نماید. در این مقاله ، بر مبنای چارچوب استانداردPMBOKو با استفاده از سنجه ها و مدل ، بلوغ استاندارد ۴٫۱COBITیک روش جامع ارائه گردیده است. بر مبنای این روش، ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات شرکت برق منطقه ای تهران صورت گرفته و سپس با استفاده از تحلیل وضعیت موجود ، پیشنهاداتی جهت ارتقاء سطح بلوغ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات ارائه می گردد.