سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد خیر دستجردی طرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
جمال ارغوانی هادی – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
رضا نقدآبادی – استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله یک مدل خطی بر حسب نرخ کرنش برای تنش تسلیم دینامیکی مواد فلزی پیشنهاد شده و جهت ارزیابی آن از نتایج تجربی منتشر شده آزمایش تیلور استفاده شده است. از آنجا که آزمایش تیلور محدوده وسیعی از نرخ کرنشها را پوشش می دهد، اغلب از آن برای بررسی کارایی مدل های رفتاری ماده استفاده می گردد. شبیه سازی نشان می دهد که نتایج بدست آمده از مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل پرکاربرد و شناخته شده جانسون-کوک، به نتایج تجربی نزدیکتر می باشد و لذا استفاده از مدل خطی به جای مدل لگاریتمی در سرعتهای برخورد بالا جهت شبیه سازی آزمایش تیلور توصیه می گردد.