سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریبرز جولای – استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران
جعفر رزمی – استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران
هادی اسدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله مدل دینامیکی برای هماهنگی یک فروشنده وچند خریدار در محصولات فاسد شدنی در زنجیره تامی ارائه شده است. از آنجایی که یکی از مباحث مهم در زنجیره تامین وجود هماهنگی بین بخشای آن به منظور کاهش هزینه ها و افزایش سود می باشد یکی از مباحثی که اخیرا مورد بررسی قرار می گیرد ارتباط بین فروشنده و خریدارن است. ما در اینجا با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مدلی ارائه کردیم که می تواند در این رابطه بسیار مفید واقع گردد بخصوص اینکه اکثر مدلهای ارائه شده تا کنون در این مبحث فساد پذیری محصولات را لحاظ نکرده اند. با مثال عددی بحث را روشن تر پیش بردیم و در نهایت از الگوریتمی برای حل این مدل استفاده کرده ایم.