سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی حیدری – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
فهیمه شمسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

عموماً برای تعیین اندازه دسته ها از روش های کلاسیک استفاده می شود. از آنجایی که این روش ها برای اقلام مستقل است، MRP را با مشکل جدی مواجه می سازد، از این رو تعیین روش مناسب برای هر قطعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله مدلی ارائه شده است تا با در نظر گرفتن موارد فوق، موجبات کاهش هزینه موجودی و هزینه کل سیستم را فراهم آورد. مدل ریاضی پیشنهادی یک برنامه ریزی غیر خطی است که با توجه به NP-HARD بودن مدل، یک روش هیوریستیک برای حل آن ارائه شده است. در پایان با تجزیه و تحلیل عددی، نتایج حاصل از حل مدل ارائه شده با سایر مدل ها و روشهای تعیین اندازه دسته تولیدی موجود، مقایسه شده است