سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی غلامی –
امین الله معصومی –

چکیده:

به منظور طراحی و ساخت یک دستگاه پلت ساز خوراک طیور تعیین برخی خصوصیات خوراک پودر طیور ضروری میب اشد دراین تحقیق اثر محتوای رطوبتی برضریب اصطکاک داخلی خوراک و نیروی عمودی لازم برای متراکم سازی خوراک پودری طیوردر دای دستگاه بررسی گردید. نمونه ها در دامنه رطوبتی ۱۶ الی ۱۸ درصد برمبنای وزن ماده تر تهیه شدند برای استفاده ازنتایج آزمایشات در طراحی یک دستگاه پلت ساز سوراخ استوانه ای شبیه و هم جنس سوراخهای دای ساخته و در آزمایشها بکارگرفته شد آزمایشات در سه تکرار توسط دستگاه های برش مستقیم و ازمون کشش فشار جامع انجام شد از نرم افزار MS EXCEL برایتحلیل و تعیین روابط ریاضی بین پارامترهای اندازه گیری شده استفاده گردید.