سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حاجی عرب – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه ص
حمید زراعتگر – استادیار دانشکده کشتی سازی صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به پیشرفتهای که در زمینه حمل و نقل دریایی بخصوص در زمینه حمل و نقل مسافر بوجود آمده و با توجه به نیاز این صنعت برای بالا بردن ایمنی حمل ونقل دریایی و کاهش خطر در این زمینه، مبحثی تحت عنوان نجات پذیری شناور مطرح گردیده است که در آن قابلیت پایداری شناور درحالت صدمه دیده و در شرایط واقعی دریا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.از جمله رفتارهای بسیار مهم شناور صدمه دیده در دریای مواج که در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد، حرکت رول شنور می باشد که باید چگونگی آن برای شناور صدمه دیده با توجه به نیروهای اعمالی بر آن مورد پیش بینی قرار گرفته و بررسی شود، که در این زمینه بررسی احتمال واژگون شدن شناور قبل از رسیدن به حالت پایدار در وضعیت صدمه دیدگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله یک مدل پایه ای در محدوده خطی برای شبیه سازی حرکت یک رول یک شناور مکعب مستطیل شکل در دریای مواج با موج منظم و در حالت صدمه دیده در محدوده روابط خطی ارائه شده و بر اساس آن نرم افزاری تهیه شده است که نتایج حاصل از آن ارائه گردیده است. مطالب ارائه شده بخشی از نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول این مقاله می باشد.