سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سروش زرین آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

مبدلهای حرارتی کاربرد بسیار وسیعی در صنایع مختلف ، مخصوصاً صنایع نفت و پتروشیمی داشته و به انواع گوناگون در این صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مشکلات عمده این مبدلها که معمولاً از آب به عنوان سیال خنک کننده استفاده می کنند، تشکیل رسوب و ایجاد پدیدهFoulingدر این مبدلها م ی باش د. تولیدرسوب در مبدلهای حرارتی به میزان بسیار زیادی باعث کاهش سطح انتقال حرارت و در نتیجه کاهش راندمان این دستگاهها م ی شود. رسوب تولیدی در مبدلهای حرارتی همچنین باعث افزایش مقاومت حرارتی بر سر راه انتقال حرارت بین سیال گرم و سیال خنک کننده ( مقاومت رسوبگذاری ) شده و در نتیجه راندمان حرارتی مبدل را کاهش می دهد.