سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهزاد بهدانی – گروه سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
محمودرضا پیشوایی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اهمیت بهبود مداوم فرایندها سبب شده است که مدلهای بهینه سازی مختلفی برای برنامه ریزی تولید و زمان بندی تولید در صنایع فرایندی عرضه گردد. مقاله حاضر قصد دارد مساله زمان بندی بهینه تولید در صنایع فرایندی را تا حد امکان مورد کنکاش قرار داده و مرزبندیهای آن را با سایر مدلهای بهینه سازیفرایندی مشخص نماید. این شناخت از طریق ارائه یک مدل بهینه سازی زمان بندی کامل گردیده است. مقایسه مدل عرضه شده با مدلهای موجود زمان بندی کارایی بالاتر مدل را در یافتن جوابهای مطلوبتر و نیز کاهش میزان محاسبات مورد نیازنشان می دهد.