سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا شهنی دزفولیان – کارشناس ارشد حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل، وزارت راه و ترابری، تهران
محسن صادقی – کارشناس ارشد حمل و نقل، پژوهکشده حمل و نقل، وزارت راه وترابری، تهران
رسول جوادیان – کارشناس ارشد راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل، وزارت راه وترابری، تهرا

چکیده:

امروزه ساخت و راه اندای خطوط راه آهن هزینه بسیار زیادی داشته و همین امر باعث شده که راه آهن جزء سرمایه های ملی به شمار آید. بنابراین برای حفظ این سرمایه ملی نیاز به تدوین برنامه ای منسجم و هدفمند برای ساخت، بهره برداری و نگهداری خطوط می باشد. با توجه به نقش بالای هزینه های نگهداری و تعمیر ساختار خط که تقریبا ۷۰% کل هزینه های چرخه عمر ساختار خط را تشکیل میدهد در این مقاله تلاش گردیده است با توجه بهشناخت عوامل موثر در خرابی خط، به ارائده یک مدل جامع زوال خط که تابعی از پارامترهای موثر در خرابی می باشد، پرداخته شود (پیش بینی زمان خرابی در آینده)ساختارتشکیل یک سامانه مدیریت جامع نت بیان گردد. بدیهی است آگاهی از زمان خرابی هر قطعه از خط و به تبع آن طرح ساختار پیشنهادی، موجب کاهش هزینه های موجود و مدیریت جامع نگهداری و تعمیر خطوط راه آهن خواهد گردید.