سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعمت اله فولادی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی
مسعود دربندی – استاد دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید در زمینه جستجوی سریع زیرساختارها در شبکه‌های بی‌سازمان دوبعدی ارائه می‌شود. ایده اصلی در این روش،‌ مرتب‌سازی لایه‌ای زیرساختارهای شبکه بی‌سازمان به کمک شماره‌گذاری مجدد المان‌ها و گره‌ها است، که منجر به ایجاد ساختار اطلاعاتی شبه سازمان‌یافته برای شبکه‌های بی‌سازمان می‌شود. در این روش لایه المان‌ها و گره‌ها در ساختار اطلاعاتی شبکه ایجاد می‌شوند، به طوری که در داخل آنها شماره المان‌ها و گره‌ها در جهت مشخصی حول جسم داخل شبکه مرتب شده‌اند. همچنین یک نظم داخلی برای المان‌ها طوری ایجاد می‌شود که شماره اولین گره هر المان در یک لایه المان بر روی لایه گره پایین قرار گیرد. در این روش شماره‌گذاری مجدد المان‌ها و گره‌ها با عملیات تعویض شماره‌ها در ساختار اطلاعاتی اولیه انجام می‌شود. بنابراین حجم اطلاعات اضافه شده به ساختار اطلاعاتی محدود به شماره المان و گره در انتهای هر لایه است. این روش با محدود کردن عملیات جستجو در یک شبکه بی‌سازمان به جستجو در داخل لایه‌های مرتب شده، باعث تسریع در دسترسی به زیرساختارهای آن می‌شود. ابتدا روش مرتب‌سازی شبکه و ساختار عملیات جستجو در این روش ارائه می‌شود و سپس عملکرد روش حاضر در مرتب‌سازی ساختار اطلاعاتی شبکه‌های بی‌سازمان بر روی ایرفویل، مقطع طولی یک زیردریایی و یک مقطع صلیبی شکل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج بررسی‌ها در این تحقیق، قابلیت زیاد روش حاضر را در مرتب‌سازی ساختار اطلاعاتی شبکه‌های بی‌سازمان دوبعدی بر روی هندسه‌های مختلف نشان می‌دهد. همچنین بررسی عملکرد این روش در دسترسی به زیرساختارهای شبکه‌های بی‌سازمان مختلف، سهولت آدرس‌دهی با ساختار اطلاعاتی شبه سازمان‌یافته را مورد تایید قرار می‌دهد.