سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

غزاله وکیلی فرد – کارشناس ا رشد مهندسی فناوری اطلاعات – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صن
شهریار محمدی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نیما امیرشکاری – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صن

چکیده:

دراین مقاله ساختاری برای سیستم های اطلاعاتی سازمان ارائه شده است که هدف آن ارتقای دائم سازمان می باشد این ساختار با محوریت یک انبار داده چند بعدی مرکزی ، سایر سیستم های اطلاعاتی سازمان را مدلسازی می نماید همچنین ارتباط لایه های مختلف سیستم های اطلاعاتی سازمان نیز در آن گنجانده شدهاستیکی از سیستم های اطلاعاتی اصلی سازمان سیستم ارزیابی عملکرد می باشد این سیستم حلقه اصلی مدل سه لایه سیستم های اطلاعاتی سازمانی می باشد که از طرفی اطلاعات ورودی خود را از انبار داده مرکزی و سیستم مدیریت فرایندها دریافت می کند و از سوی دیگر KPI های محاسبه شده خود را برای سیستم اطلاعات استراتژیک سازمان ارسال میکند تا در تدوین استراتژی های جدید یا اصلاح استراتژی های قبلی سازمان تاثیرگذار باشد این تحقیق با استفاده از قابلیتهای پایگاه داده های چندبعدی مدل دواری ارائه می دهد که توسط آن سیستم های اطلاعاتی سازمان با ارائه گزارشهای چند بعدی و رتبه بندی فرایندهای استراتژیک سازمان توسط الگوریتم مطرح شده دراین تحقیق خروجی هایی جهت استفاده در سیستم اطلاعات استراتژیک سازمان تولید می کنند.