سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد پولادی هروی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه تهران
سهیل محمدی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
آرمین به بم زاده – کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه سعی بر آن است، تا با تکیه بر مسئله اندرکنش گاز و محیط ترک خورده، و با بهره گیری از مبانی مکانیک شکست و مکانیک تماس مدل نسبتا کاملی که توانایی شبیه سازی وقوع انفجار و انهدام محیط اطراف را داشته باشد، ارائه گردد. در این راستا برای مطالعه فاز گازاز اصول و قوانین ترمودینامیک و برای مطالعه فاز جامد از روشFinite/Discrete Elementاستفاده شده است.