سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیما کبیریان –
علی حاج آقابزرگی –

چکیده:

در محیط زنجیره تأمین، شرکت‌ها نیازمند آگاهی از تهدیدات و فرصت‌های موجود در زنجیره تأمین می‌باشند، چرا که این تهدیدها و فرصت‌ها ممکن است سبب ایجاد بحران شده و بر دست‌یابی به اهداف کسب و کار زنجیره تأثیر بگذارد.
با مدیریت این تهدید ها و تمام عواملیکه زنجیره تامین را از اهداف کسب و کاریشان منحرف می سازدبحران مهار می شود .
شناسایی، کشف، ارزیابی و برخورد با تهدیدهای زنجیره تأمین و بهره گیری از فرصت‌ها، برای جلوگیری از وقوع بحران در زنجیره تامینامری ضروریست.
هدف ما در این مقاله ارائه مدلی جهت شناختیکبحران در زنجیره تامین ،برنامه ریزی برای چگونگی برخوردباآنو همچنین یک سریاقداماتاجراییجهترفعبحرانو کاهش سطح تهدید ها و آسیب هایناشیاز آن می باشد .