سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه صمدی بهرامی – کارشناسی ارشد مهندسی آب – شرکت مهندسی مشاور زیستاب
وحید کرمی – کارشناسی ارشد عمران آب – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
حسین زاده دلیر – استادیار دانشکده مهندسی آب – دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله مدیریت عرضه و تقاضا در سامانه های آبیاری بعنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب، مورد بررسی قرار گرفته است . به همین منظور مدلی جهت مدیریت تقاضای آب در یک سامانه آبیاری تهیه شده است که این مدل قادر است بر اساس محصولات کشت شده در هر سال زراعی، اقدام به محاسبه نیاز آبی واقعی هر قطعه زراعی نموده و برنامه ریزی تحویل آب به تمام اجزای شبکه را ارائه نماید . در این مدل، برنامه ریزی تحویل آب در شبکه بر اساس سه عامل اصلی برنامه ریزی، شامل تقویم آبیاری محصولات کشت شده، روش توزیع و شرایط هیدرولیکی مجاری انتقال و توزیع صورت می گیرد . در این مدل از روش گردش در کانال و بخشی از تقاضا ( Canal Rotation & Semi demand) برای توزیع آب در مجاری استفاده شده است . در این میان به لحاظ کثرت داده های مورد نیاز و تغییرات زمانی و مکانی آنها و همچنین لزوم بهنگام سازی آن در حین بهره برداری، تمام اطلاعات مورد نیاز در یک سیستم پایگاه داده ها طبقه بندی، ذخیره و مدیریت می شود . این مدل قادر است ضمن اعمال ساده سازی های منطقی در تقویم آبیاری، بر اساس روش مناسب توزیع آب، برنامه تحویل آب در کانال ها را در تمام طول سال زراعی آینده ارائه نماید . از قابلیت های دیگر این مدل امکان تعدیل آب مورد تقاضا در شرایط کم آبی می باشد . در این مقاله، به عنوان مطالعه موردی، برنامه ریزی تحویل آب در شبکه آبیاری و زهکشی قطعه RMC دشت تبریز در استان آذربایجان شرقی با مساحت حدود ٥٠٠٠ هکتار تهیه شده است