سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی حاجی اقابزرگی – ارائه مدل مدیریت ریسک یکپارچه در یک زنجیره تأمین
میثم جعفری اسکندری – ارائه مدل مدیریت ریسک یکپارچه در یک زنجیره تأمین
شیما کبیریان – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر
فروغ محمدی دلاور – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر

چکیده:

در محیط زنجیره تأمین، شرکت ها نیازمند آگاهی از تهدیدات و فرصت های موجود در زنجیره تأمین می باشند، چرا که این تهدیدها و فرصت ها ممکن است بر دست یابی به اهداف کسب و کار زنجیره تأثیر بگذارد .
شناسایی، کشف، ارزیابی و برخورد با تهدیدهای زنجیره تأمین و بهره گیری از فرصت ها، امری ضروریست . این اقدام بایستی در فرهنگسازمان زنجیره تأمین، از طریق پیاده سازی یک چارچوب مدیریت ریسک یکپارچه لحاظ گردد .
شرط لازم برای تعیین مؤثر عدم قطعیت ها در یک زنجیره تأمین مدرن، ایجاد یک چارچوب قوی مدیریت ریسک در زنجیره می باشد . ما در این مقاله، به تعیین و تعریف یک ساختار بهینه از مدیریت ریسک یکپارچه در زنجیره تأمین و فرآیندهای مدیریت ریسک یکپارچه و کاربرد آن در در زنجیره خواهیم پرداخت .