سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمانه باقری – دانشجوی کار شناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
سید حسام الدین ذگردی – دانشیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

متدولوژی شش سیگما از جمله رویکردهای کارا و اثر بخش حل مساله می باشد که تعریف و اجرای سیستماتیک پروژه های بهبود در قالب فازهایی معین و با تمرکز بر کاهش نواسانات و عیوب فرایند ها، سازمانها را در دستیابی به اهدافشان یاری می نماید. بر خلاف اغلب مقالات که در آنها به شناسایی و معرفی فاکتورهای کلیدی موفقیت شش سیگما و بیان تجارب حاصل از اجرای پروژه های بهبود فرایند با استفاده از این رویکردها، همچنین تلفیق آن با سایر رویکردها از قبیل تولید ناب، مهندسی ارزش TRIZ و…. پرداخته شده است، در این مقاله با مرور وسیع در ادبیات موضوع، چهار چوب مهفومی برای بیان ارتباطات بین عوامل کلیدی موفیت پروژه های شش سیگما و تاثیرات آنها بر عملکرد سازمانها ارائه می شود. از جمله عوامل کلیدی موفقیت اجرای پروژه های شش سیگما می توان به تعهد مدیریت ارشد، ارتباط شش سیگما با مشتریان ،ارتباط با منابع انسانی و ارتباط با تامین کنندگان،فهم متولوژی و ابزارهای آن و …. اشاره کرد. همچنین در این مقاله به عملکرد سازمان از نظر عملیاتی،مالی ،مشتری و پرسنل توجه شده است.نتایج این مطالعه می تواند در توسعه مدلهای اجرایی شش سیگما مفید باشد به نحوی که بتوان پروژه های شش سیگما را کاراتر،اثر بخش تر و موفق تر پیاده سازی کرد و در نتیجه به بهبود و ارتقاء عملکرد شرکتها کمک نمود.