سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عاطفه قوامی فر – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات،وزارت
لیلا بیگ – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات،وزارت

چکیده:

سازمانهای مجازی پویا، سازمان هایی مبتنی بر پروژه هستند که با ایجاد فرصت در بازار تشکیل گردیده و بعد از اتمام پروژه، منحل می گردند؛ بنا براین اعضاء شرکت کننده در این سازمان ها، بعد از اتمام فعالیت های خود، اطلاعات، دانش و تجربه اکتسابی حاصل از همکاری در پروژه را با خود خواهند برد که در این صورت، نه تنها حافظه شخصی افراد به حافظه سازمانی تبدیل نمی گردد، بلکه عملا از بین می رود. بنابراین، ایجاد حافظه سازمانی برای این نوع سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین دلایل بکار گیری "حافظه سازمانی" در"سازمانهای مجازی پویا " حصول "یادگیری سازمانی" می باشد که آن هم به نوبه خودمنجر به بهبود عملکرد سازمانی می گردد.هدف اصلی این مقاله ارائه مدل حافظه سازمانی در سازمانهای مجازی پویا می باشد که موجب یادگیری ذر این سازمانهامی باشد. بدین منظور در بخش اول، مفهوم حافظه سازمانی، پیشینه و اهمیت آن و مدلهای مختلف حافظه سازمانی بررسی خواهد گردید. تمرکز بخش دوم بر تعریف سازمانهای مجازی، انواع و ویژگیهای آنها خواهند بود. در بخش سوم با توجه به مدلهای حافظه سازمانی در سازمانهای فیزیکی،ویژگی های خاص سازمانهای مجازی پویا و عواملی که بر یادگیری در این سازمانها تاثیر می گذارند، مدلی برای حافظه سازمانی در سازمانهای مجازی پویا ارائه خواهد شد.در پایان، از طریق توزیع پرسشنامه به افراد خبره در این زمینه در سطح بین المللی، مدل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.