سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عاطفه قوامی فر – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات،وزارت
لیلا بیگ – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات،وزارت
فریبرز موسوی مدنی – استاد یار و مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزه

چکیده:

با ورود به عصر دانایی محوری و مواجهه با موج چهارم که مجازیت نام گرفته است، سازمانهایی ظهور می یابندکه از یک سو مرزهای جغرافیایی و ملیتی را در نور دیده و از سوی دیگر دانش و تجربیات جهانی خود را به اشتراک می گذارند. بدین ترتیب گونه ای از سازمانهای دانش محور تحت عنوان"سازمانهای مجازی پویا" نسل بعدی سازمانهای کنونی را رقم می زنند که در آن بکار گیری و استفاده مدیریت دانش بیش لز پیش حیاتی، کلیدی و رقابتی به حساب می آید. از این رو پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این مهم، پس از بررسی مدلهای مختلف فرایند های مدیریت دانش در سازمان های کنونی و بیان الگو ها و ویژگی های خاص و منحصر به فرد سازمانهای مجازی پویا و سنجش نظر خبرگان جهانی این حوزه، مدل مفهومی و بدیع فرایندهای مدیریت دانش را در دو سطح شرکتهای پروژه محور مجازی و محیط زاینده ارائه می دهد.