سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدرضا علیرضائی – دانشگاه علم و صنعت ایران و پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کارا- عضو هیا
بیتا آنالوئی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و دانشگاه علم و صنعت ایران – قائم مقام و

چکیده:

در این مقاله مدل جامع مدیریت عملکرد در سازمان ها و در سه سطح معرفی می شود. در سطح استراتژیک با هدف ارزیابی استراتژیک از ابزار تحلیل امتیازی متوازن استفاده می گردد تا مدیران قادر باشند از جنبه های مختلف به سازمان بنگرند بعلاوه برای تعیین مسیر بهبود در سطوح عملیاتی تکنیک های دیگری نیز باید استفاده کرد. در سطح مانتیورینگ عملکرد ابزار تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرز تصادفی برای ارزیابی سازمان معرفی شده است که معیارهای سطوح سازمانی و بر مبنای وظایف، نقش نهادها و ستاده ها را در این تکنیک بازی می کنند. در لایه آخر به ارزیابی پروژه ها، با استفاده از ابزار ارزش کسب شده اشاره شده است. در نهایت الگوی پیشنهادی در مجموعه شرکتهای توزیع نیروی برق کشور پیاده سازی و نتایج مربوط به کارآیی و رشد بهره وری استخراج گردید.